VÅRA FASTIGHETER

INDUSTRIFASTIGHETER
HANDELSFASTIGHETER
KONTORSFASTIGHETER
BOSTADSFASTIGHETER
BODEN

— Industrifastighet, Handelsfastighet

Fastighetsbeteckning: ?

Tomtyta: ? m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Cementvägen 2 A-C

— Industrifastighet, Handelsfastighet

Storheden 1:54

Tomtyta: 9387 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Cementvägen 2 D

— Industrifastighet

Storheden 1:54

Tomtyta: 9387 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Cementvägen 4

— Industrifastighet, Handelsfastighet

Storheden 1:82

Tomtyta: 2365 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Industrivägen 1 A-G

— Kontorsfastighet, Industrifastighet

Bergnäset 2:539

Tomtyta: 4649 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Maskinvägen 23

— Kontorsfastighet, Industrifastighet

Bergnäset 3:50

Tomtyta: 14410 m²
Uthyrningsbar yta: 1240 m²

STORA BILDER

Maskinvägen 25

— Kontorsfastighet, Industrifastighet

Bergnäset 3:50

Tomtyta: 14410 m²
Uthyrningsbar yta: ?

STORA BILDER

Maskinvägen 27

— Kontorsfastighet

Bergnäset 3:50

Tomtyta: 14410 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Nordkalottvägen 8

— Kontorsfastighet

Bergnäset 1:443

Tomtyta: 6646 m²
Uthyrningsbar yta: 684 m²

STORA BILDER

Norra Strandgatan 10

— Bostadsfastighet

Falken 5

Tomtyta: 1010 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Västra Brunnsgatan 9 A-C

— Bostadsfastighet

Bergnäset 2:72

Tomtyta: 1480 m2
Uthyrningsbar yta: 352 m²

STORA BILDER

Rektorsgatan 36 C

— Bostadsfastighet

Seminariet 1

Lägenhetsyta: 67 m²

STORA BILDER

Seminariegatan 12 A

— Bostadsfastighet

Seminariet 1

Lägenhetsyta: 120 m²

STORA BILDER

SKELLEFTEÅ

— Handelsfastighet

Fastighetsbeteckning: ?

Tomtyta: ? m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER

Upplagsvägen 17

— Industrifastighet, Kontorsfastighet, Handelsfastighet

Gällivare 12:105

Tomtyta: 21 586 m²
Uthyrningsbar yta: ? m²

STORA BILDER