En första fastighet växte sig större

Sedan starten har vi haft samma grundtanke. Inget kan förändra läget.

I Fastigheters bestånd består av industrifastigheter, affärslokaler och bostadsfastigheter det expansiva Norrbotten och Västerbotten. Vår bas finns i Luleå där vi startade år XXXX med vår första kommersiella fastighet som vi äger än idag. I takt med konjunktur och att lämpliga objekt blivit tillgängliga har vi stadigt utökat och förädlat vårt bestånd. Vårt uttalade mål är att äga fastigheter i genuint attraktiva lägen som ger fördelar både för oss och för våra hyresgäster. Vi har vuxit genom förvärv till att idag äga och förvalta XX fastigheter för uthyrning till verksamheter i ett stort spann av branscher.

I Fastigheter utför även teknisk och ekonomisk förvaltning åt andra fastighetsägare som får del av av vårt kunnande och kontaktnät. Snabb, nära och personlig service är viktiga ledord för oss. Det ligger djupt rotat i vårt sätt att bedriva verksamhet. I en bransch som ofta, tyvärr med fullt fog, har setts som stelbent och trögrörlig vill vi vara den pigga partnern som alltid finns till hands. Ett fastighetsbolag i tiden helt enkelt. Det gäller att agera när något händer. Vi ser det som vår stora styrka och naturliga instinkt. Och vi tror att det gör avtryck i allt vi gör.

I Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag med de fördelar som följer med att inte vara börsnoterade. Alla affärsbeslut tas med minsta möjliga overhead-kostnad. Det avspeglas i våra hyresnivåer och förmågan att agera skyndsamt vid rätt tillfälle.