Våra fastigheter

I Fastigheter har för närvarande kommersiella fastigheter i orterna Luleå, Boden och Gällivare.

Vårt fastighetsbestånd består till störst del av industrilokaler anpassade för olika ändamål. Vi kan även erbjuda kontor i varierande storlekar då vi äger renodlade kontorsfastigheter. Vi har också handelsfastigheter med butiksverksamheter och lokaler för logistisk verksamhet. Hyreslägenheter inom Luleå kommun i mindre omfattning ingår också i vårt fastighetsbestånd.

Så oavsett verksamhet är det möjligt för oss att erbjuda er en lokal för just ert ändamål.

I Fastigheter - Bostad

Seminariegatan 12 A, Luleå

— exklusiv lägenhet

Seminariegatan 12A

Industrivägen 1 A-G, Luleå

— industrifastighet

Under ombyggnation

Industrivägen 1 A-G

Maskinvägen 23, Luleå

— industri- och kontorsfastighet

Under konstruktion

Maskinvägen 23

Cementvägen 2 A-C, Luleå

— industri- och handelsfastighet

Cementvägen 2 A-C, Luleå

Cementvägen 4, Luleå

— industri- och handelsfastighet

Cementvägen 4

Kopplingsvägen 6, Boden

— Industri- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Kopplingsvägen 6, Boden

Upplagsvägen 17, Gällivare

— Industri-, kontors- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Upplagsvägen 17, Gällivare

Godsgatan 12, Gällivare

— Industri- och kontorsfastighet

Godsgatan 12, Gällivare

Industrivägen 1 A-G, Luleå

— industrifastighet

Under ombyggnation

Industrivägen 1 A-G

Maskinvägen 23, Luleå

— industri- och kontorsfastighet

Under konstruktion

Maskinvägen 23

Cementvägen 2 A-C, Luleå

— handels- och industrifastighet

Cementvägen 2 A-C, Luleå

Cementvägen 4, Luleå

— handels- och industrifastighet

Cementvägen 4

Kopplingsvägen 6, Boden

— Industri- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Kopplingsvägen 6, Boden

Upplagsvägen 17, Gällivare

— Industri-, kontors- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Upplagsvägen 17, Gällivare

Godsgatan 12, Gällivare

— Industri- och kontorsfastighet

Godsgatan 12, Gällivare

Maskinvägen 23, Luleå

— industri- och kontorsfastighet

Under konstruktion

Maskinvägen 23

Upplagsvägen 17, Gällivare

— Industri-, kontors- och handelsfastighet

Under konstruktion

Upplagsvägen 17, Gällivare

Godsgatan 12, Gällivare

— Industri- och kontorsfastighet

Godsgatan 12, Gällivare

Cementvägen 2 A-C, Luleå

— handels- och industrifastighet

Cementvägen 2 A-C, Luleå

Cementvägen 4, Luleå

— handels- och industrifastighet

Cementvägen 4

Kopplingsvägen 6, Boden

— Industri- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Kopplingsvägen 6, Boden

Upplagsvägen 17, Gällivare

— Industri-, kontors- och handelsfastighet

Under ombyggnation

Upplagsvägen 17, Gällivare