Våra fastigheter

I Fastigheter har för närvarande kommersiella fastigheter i orterna Luleå, Boden och Gällivare.

Vårt fastighetsbestånd består till störst del av industrilokaler anpassade för olika ändamål. Vi kan även erbjuda kontor i varierande storlekar då vi äger renodlade kontorsfastigheter. Vi har också handelsfastigheter med butiksverksamheter och lokaler för logistisk verksamhet. Hyreslägenheter inom Luleå kommun i mindre omfattning ingår också i vårt fastighetsbestånd.

Så oavsett verksamhet är det möjligt för oss att erbjuda er en lokal för just ert ändamål.

Upplagsvägen 17, Gällivare

— Industri-, kontors- och handelsfastighet

Under konstruktion

Upplagsvägen 17, Gällivare